Miejscem przyjmowania interesantów jest gabinet dyrektora

Godziny pracy dyrektora do dyspozycji petentów

  • poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Sprawy do załatwienia przyjmowane są listownie, telefonicznie lub osobiście w zależności od potrzeby interesanta.

Sprawy przyjmuje i załatwia dyrektor placówki lub pracownik przez niego wyznaczony zgodnie z przydziałem czynności oraz kwalifikacjami.

Sprawy pisemne załatwiane są w formie korespondencyjnej za pośrednictwem poczty lub za potwierdzeniem do rąk własnych interesanta.

Priorytetowe są sprawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem interesantów. Pozostałe zgodnie z datą wpływu i terminami przysługującymi na ich załatwienie.

Placówka prowadzi książkę korespondencji oraz klasyfikację spraw wg rzeczowego wykazu akt.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 15:59 Mirek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 16:38 Mirek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 16:39 Mirek